Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 - Dong Tay Investment

Đây là hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà Dong Tay Investment cung cấp, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu mong đợi của Quý khách hàng.

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

    09-10-2020 // 2,441 lượt xem

    Chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, duy trì sự ổn định và luôn cập nhật những cải tiến cho hệ thống. Toàn thể Cán bộ, Công Nhân viên Công ty cam kết thực hiện triệt để các quy trình đã đề ra vì mục tiêu chung của Công ty.

    Chi tiết →