Dụng cụ Climax

Giới thiệu về các dụng cụ doa lỗ, phay mặt bích, phay rãnh then,.. của hãng Climax USA