Bộ kích nâng đồng bộ

Bộ kích nâng đồng bộ, thiết kế từ 2 điểm nâng đến 24 điểm nâng.